Takk for oss!

Fjølstad Consulting tar ikke imot nye kunder og vile fase ut deler av driften i 2018.